سخن مدیرعامل


شرکت عامل سیستم در اردیبهشت ماه سال 1371 با هدف گسترش فرهنگ تجارت الکترونیک و فن آوری های مربوط به آن تاسیس گردیده است.

ایده اصلی این شرکت گردآوری و فراهم ساختن محیطی کامال علمی و تخصصی به منظور ارائه راهکارها و معرفی فن آوری های جدید در زمینه های یاد شده می باشد.


محصولات عامل سیستم


مشتریان ما

  • اداره امور کل اقتصادی و دارایی استان فارس