۱-۲

دعوت به همکاری

شرکت عامل سیستم برای تکمیل تیم فنی خود، به افرادی با تخصص‌های زیر نیازمند است:


محصولات عامل سیستم


سایمان


نرم افزار یکپارچه حسابداری
خزانه معین


فیشِ من


سامانه آنلاین
دریافت فیش حقوقی


رایان


مدیریت تجهیزات سخت‌افزاری و درخواست‌های کاربران


بایان


سامانه مدیریت درخواست های کاربران بایان


مشتریان ما

  • اداره امور کل اقتصادی و دارایی استان فارس